زرین طراوت

اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

خلاصه

۱۴۰۲ دوشنبه ۲۱ اسفند
6
اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.